Wpisy użytkownika Zielinka z dnia 1 stycznia 2015

Liczba wpisów: 1

zielonakraina
 

20151.jpg


* m a r z e ń * żeby się spełniały

* p r z y j a c i ó ł * żeby zawsze byli i pamiętali

* ż y c i a * żeby było bardziej kolorowe

* m i ł o ś c i * żeby przyszła i została

* s z c z ę ś c i a * żeby nigdy nie opuszczało


2015.jpg